Saturday, 18 May 2024
  • Membangun Pribadi Shaleh & Cerdas

Selayang Pandang

Selayang Pandang

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Thariq Bin Ziyad telah berdiri dari tahun 2008. Sekolah ini merupakan salah satu unit sekolah dari lima unit sekolah yang ada di LPIT Thariq Bin Ziyad Sekolah ini berada dibawah naungan Yayasan Thariq Bin Ziyad yang diKetuai oleh Dr, Saadudin, MM. Dalam perkembangannya Sekolah ini telah mendapat kepercayaan yang terus tumbuh oleh masyarakat hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya terus siswa yang bersekolah di Sekolah ini. 

Dalam pembinaanya Sekolah ini memadukan konsep Kurikulum nasional & Kurikulum Islam yang disebut sebagai Kurikulum Islam Terpadu. Dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan permintaan dari masyarakat maka pada tahun 2012 Sekolah ini membuka Program International Preparation Class (IPC). Memadukan Kurikulum Internasional untuk mempersiapkan siswa bersaing didunia internasional

KELUAR